Количка

Гаранция и рекламация

Гаранционни условия:

 • При закупване на продукт от магазини ЯКО или от нашата онлайн платформата Yako.bg ще получите гаранционна карта с гаранционни условия, съгласно действащото законодателство. Гаранционният срок на закупеният продукт започва да тече от датата на покупката и важи до датата отбелязана в полето на ГАРАНЦИЯ. 
 • Закупената стока е с гаранция 12 (дванадесет) месеца за юридически лица и 24 (двадесет и четири) месеца за физически лица.
 • Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
 • Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна експлоатация на продукта или в резултат на неправилни външни въздействия, като умишлено или неумишлено увреждане на материята.
 • Винаги, когато предявявате рекламация на продукт, трябва да представите оригиналния касов бон или фактура, с които сте закупили продукта, както и валидна гаранционна карта, иначе рекламацията може да не бъде удовлетворена.
 • При предеявяване на ракламация, продуктът трябва да е в оригиналната си опакавка,  гарантираща безопасното му транспортиране и придружено от всички необходими документи и пълна окомплектовка, иначе рекламацията може да не бъде удовлетворена. Рискът от повреди по време на транспорт от трето лице до и от сервиза е за сметка на купувача.
 • Рекламация може да предявите на място в нашите магазини или като се свържете с центъра за обслужване на клиенти на телефон 0700 800 20. Ще ви бъде заявено посещение от куриер, чрез който да изпратите продукта или ще ви бъде изпратен техник на място (ако става въпрос за обемни и тежки фитнес уреди, тенис маси и т.н), като всички разходи ще бъдат за наша сметка.
 • Ако клиентът върне стока без основателна причина или без да е прочел или следвал указанията в ръководствата за употреба и поддръжка на продуктът, поместени на уебсайта или приложени в кутията, ще се счита, че искането за рекламация е неоснователно, тогава куриерскта услуга ще бъде за негова сметка.
 • Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
 • Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималния срок е 30 дни.
Гаранцията не се признава в следните случаи:
 • Неспазване на указанията за монтаж, експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата документация. Препоръчваме първоначалният монтаж да бъде направен от наш техник (таксува се по ценоразпис на продавач), защото при  неправилен монтаж извършен от купувача в несъответствие с приложените схеми гаранцията отпада.
 • Настъпване на повреди при транспортиране от трети лица или механични увреждания на корпуса или дисплея.
 • Направен опит за отстраняване на повреда или дефект от купувача или друго неоторизирано лице.
 • Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричен номер или представяне на непопълнена или подправена гаранционна карта.
 • Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
 • При използване на продуктът съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, повреди, причинени от въздействие на други предмети, изпускане, падане, разливане на течности върху устройството.
 • Забранява се уреди, предназначени за домашна употреба да бъдат използвани за професионална цел в зали. В този случай гаранцията на уреда отпада.
 • Гаранцията отпада още и ако не е извършена ежегодната техническа профилактика на уреда. Тази услуга се заплаща допълнително от купувача.
 • Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.


Важно
 • Моля редовно проверявайте връзки, болтове, гайки и ги притягайте.
 • За всички модели бягащи пътеки е задължително смазването на лентата за бягане на всеки 8 работни часа.
 • Почиствайте уреда само с мека влажна кърпа и не го оставяйте на влага. Не изхвърляйте части от уреда в уличните контейнери. Те трябва да бъдат рециклирани
 • Преди да започнете упражнения се консултирайте с личния лекар.

Централен сервиз и приемане на рекламации: 

САКСО ООД, гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток“ 20

тел: 0894 496 073 или националния ни телефон 0700 800 20

E-mail: office@yako.bg или друг оторизиран.