Невероятно, но факт. Какви неща могат да се правят с байка :)